Poniżej pokazano przykładowe zrzuty ekranu w celu zademonstrowania niektórych możliwości programu.
Zrzuty ekranu

Pomiar - Wizualizacja - Analiza wyników

Copyright @ 2021 Marek Martyna